Изберете тип на предмет или погледнете ги најновите подолу:


Слика од предметот

Скопје, Населено место: Влае

Адреса: позади Тинекс

Вкупна цена: 700 Евра

Површина: 196 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место:

Адреса: Бардовци

Вкупна цена: Евра

Површина: 350 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Град: Скопје

Адреса: Злокуќани

Вкупна цена: Евра

Површина: 450 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Хром

Адреса: во близина на последна 4-ка

Вкупна цена: Евра

Површина: м2

Катови во куќа: 4

 

(1 / 2)

Наредна страна бр. 2