Изберете тип на предмет или погледнете ги најновите подолу:


Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Ново Село

Вкупна цена: Евра

Површина: 610 м2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Новоселски Пат

Вкупна цена: Евра

Површина: 727 м2

Слика од предметот

Град: Скопје

Адреса: Визбегово

Вкупна цена: 18000 Евра

Површина: 300 м2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Козле

Адреса: Жданец

Вкупна цена: Евра

Површина: 653 м2

 

(1 / 2)

Наредна страна бр. 2