Изберете тип на предмет или погледнете ги најновите подолу:


Слика од предметот

Град: Скопје

Адреса: бул. Февруарски Поход

Вкупна цена: 55 000 Евра

Површина: 51 м2

Тип на стан: Двособен

Слика од предметот

Град: Скопје

Адреса: Козле - под Жданец

Вкупна цена: 56 120 Евра

Површина: 46 м2

Тип на стан: Двособен

Слика од предметот

Град: Скопје

Адреса: Кисела Вода - општина

Вкупна цена: 63 000 Евра

Површина: 63 м2

Тип на стан: Трособен

Слика од предметот

Град: Скопје

Адреса: Ѓорче 1

Вкупна цена: 46 000 Евра

Површина: 46 м2

Тип на стан: Двособен

 

(1 / 9)

Наредна страна бр. 2